Gepersonaliseerd onderwijs

Leren op eigen leertempo betekent dat kinderen sneller kunnen wanneer kan en extra aandacht krijgen wanneer nodig is. Dit realiseren we door de kinderen niet in te delen op leeftijd, maar op leerniveau. Zo biedt De Westbroek gepersonaliseerd onderwijsaanbod voor ieder kind.

Onze manier van werken zorgt ervoor dat elk kind op eigen niveau wordt uitgedaagd. Het leertempo van het kind staat hierbij centraal. Kinderen kunnen excelleren in waar ze goed in zijn en krijgen de aandacht voor wat nodig is. 

Kleine groepen

De verdeling van de teamleden over de kinderen is ongeveer 15 leerlingen per teamlid. Met deze verdeling kunnen we de kinderen optimaal begeleiden in de groepen en in de verschillende ateliers. Zo zetten we ons iedere dag in om het kind eigenaarschap te geven over het eigen leerproces en staat de ontwikkeling van het kind voorop.


Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op en bel gerust 023 5374664.