De schooltijden

De Westbroek kiest bewust voor reguliere schooltijden, waarin er naast goed onderwijs ook voldoende tijd is voor lunchen en ontspannen tussen de middag. Dit kan thuis of op school. Er is een goede overblijforganisatie waar gebruik van gemaakt kan worden. De kosten voor de overblijf zijn €2,10 per overblijfmoment. Aan- en afmelden gaat flexibel en kan met de telefoon via het overblijf administratiesysteem Mijn TSO.  Op de woensdag is een korte dag. De kinderen zijn dan om 12.30 uur vrij.

Overzicht schooltijden

  vso     ochtend tso     middag  nso 
 maandag         7.30 8.30-12.00     13.00-14.45    18.00
 dinsdag  7.30 8.30-12.00    13.00-14.45   18.00
 woensdag  7.30 8.30-12.30     18.00
 donderdag  7.30 8.30-12.00    13.00-14.45   18.00
 vrijdag  7.30 8.30-12.00    13.00-14.45   18.00

 

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang wordt in Velserbroek aangeboden door Op Stoom, Partou en Het Kwakersnest. De kosten voor deze opvang kunnen per aanbieder verschillen. Ook kan per aanbieder de begin en eindtijd iets anders zijn. U vindt alle actuale gegevens op de site van de aanbieder.

 

 

 

Interne opvang

De Westbroek heeft interne kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Dit is opvang in de school. Deze interne opvang wordt verzorgd door Het Kwakersnest

De kinderopvang is voor kinderen tot 4 jaar oud. Doordat deze warme en gezellige kinderdagopvang in de school is gehuisvest, komen de kinderen op natuurlijke wijze in aanraking met de basisschool. De stap naar groep 1 wordt hiermee veel kleiner. 

De voorschoolse opvang begint om 07.00 uur en sluit aan op de schooltijden. De naschoolse opvang is tot 16.30 uur, Kinderen die hier gebruik van maken lopen binnendoor naar en van school.