Intraverte

Binnen de Westbroek is het sinds november 2023 mogelijk om uw kind een begeleidingstraject van Intraverte te laten volgen. Bij Intraverte wordt laagdrempelige ondersteuning geboden aan kinderen waarbij de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Tijdens de begeleiding worden er situaties gecreëerd waarin een kind de mogelijkheid krijgt om te oefenen en worden er handvatten meegegeven om het geleerde in de praktijk toe te kunnen passen. Hierbij wordt ook de directe omgeving betrokken, zoals ouder(s) en school om samen de beste ondersteuning te kunnen bieden.

Hulpvragen
Intraverte begeleidt middels beweging en spel kinderen die bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen hebben, niet lekker in hun vel zitten, zich niet goed kunnen concentreren in de klas, of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze met die boosheid om kunnen gaan. Maar Intraverte is er ook voor kinderen waarbij motorische vaardigheden achterblijven. Denk aan klimmen, rennen of moeite met de gymles of tijdens het buitenspelen. Intraverte helpt kinderen zich bewust te worden van hun eigen gedrag en hoe zij dit gedrag zelf kunnen sturen.

Aanmelden

Als u zich afvraagt of uw kind wellicht baat zou kunnen hebben bij extra ondersteuning, aarzel dan niet om contact op te nemen met Intraverte of de leerkracht/zorgcoördinator. Om je kind aan te melden is sinds januari 2024 niet langer een verwijsbrief nodig, je kan dit gemakkelijk zelf doen via de website www.intraverte.nl