Activiteitencommissie

Jaarlijks organiseren we diverse feesten en activiteiten, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de Kinderboekenweek en het Zomerfeest. De organisatie is in handen van de activiteitencommissie. Deze bestaat uit teamleden en ouders. Wilt helpen organiseren? Leuk, meldt u dan aan bij de leerkracht van uw kind. 

De vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen u jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. Wij gebruiken deze bijdrage voor alle leuke - en onmisbare - feesten en activiteiten op school, die niet door het rijk bekostigd worden. Denk aan het Sinterklassfeest of een cultureel uitje.  Ook vragen wij een bijdrage voor specifieke activiteiten die vaak gebonden zijn aan de groep, zoals excursies, schoolreisjes en het schoolkamp. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en aan de ouders gecommuniceerd. Voor het schoolreisje en het kamp groep 8 vragen we een aparte bijdrage. De ouderbijdragen worden op een eenvoudige manier geïnd via het digitale systeem WIS Collect